Makowski Balladyna

       

Podstrony


Świat Belmondo

Temat: JEŚLI KTOŚ CHCE TYLKO ZAPYTAĆ, A NIE KUPIĆ PREZENTACJĘ.
literatura podmiotu: 1.Goethe J.W .:Król Olch 2.Mickiewicz A. : Romantyczność 3.Słowacki J. Balladyna 4. Dickens C. Opowieść wigilijna a może zamiast króla olcha dać lilie? może być taka literatura podmiotu? nie ... ‟Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, Rożak, Gdańsk 1994 Inglot M., Wstęp [w:] Słowacki J., Balladyna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984, Makowski S., Nie-boska komedia Zygmunta Krasińskiego, WSiP, Warszawa 1991,
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=6988Temat: bibliografia i prezentacja na mature
1999. II. Literatura przedmiotu: * 1.Przybylski R., "Dostojewski i przeklęte problemy : od Biednych ludzi do Zbrodni i kary", Warszawa 1964, [tu:] "Dostojewski i nowożytne idee". * Makowski S., "Balladyna Juliusza ... + załamanie się Lady Makbet, + śmierć Makbeta - spełnienie przepowiedni, + na czym polega tragizm Makbeta? + podobieństwa i różnice między Makbetem i Edypem, o "Balladyna": + podobieństwa "Balladyny" do dramatów Szekspira, + krótkie streszczenie, + motywy popełnienia pierwszej zbrodni (zabicie Aliny dla korony i bogactwa), + kolejne zbrodnie i ich motywy, + tragizm Balladyny, + konflikt między wolną wolą i porządkiem moralnym, + dlaczego Balladyna ukarała samą siebie? * Wnioski: o motywy zbrodni bywają różne: ambicja, chęć zdobycia władzy, strach…, o nie ma zbrodni bez kary. IV. Materiały pomocnicze: * kartka...
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=77070
Sitedesign by AltusUmbrae.